GosuGamers
Tất cả tin tức
Xuất hiện nhiều đội hình gây ức chế trong chế độ Võ Đài của LMHT
LoL12 tháng trướcTHE RUINED KING "Viego" null

Xuất hiện nhiều đội hình gây ức chế trong chế độ Võ Đài của LMHT

Tác giả
viego-avatar
THE RUINED KING "Viego" nullTHE RUINED KING facebook.com/Viego.The.Ruined.Kingg

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account