GosuGamers
Tất cả tin tức
Tình huống G2 Caps tank trụ trong trận đấu với BLG là lỗi game hay tính năng?
LoL8 tháng trướcTHE RUINED KING "Viego" null

Tình huống G2 Caps tank trụ trong trận đấu với BLG là lỗi game hay tính năng?

Tác giả
viego-avatar
THE RUINED KING "Viego" nullTHE RUINED KING facebook.com/Viego.The.Ruined.Kingg

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account