GosuGamers
Tất cả tin tức
Tại sao các hỗ trợ dần chuyển sang ngọc “Nâng Cấp Băng Giá”

Tại sao các hỗ trợ dần chuyển sang ngọc “Nâng Cấp Băng Giá”

Tác giả
Vũ "nemohieuvu12" Minh HiếuMột metalhead chính hiệu nhưng hông hề khô khan. Nhìn đầu gấu nhưng hông hề đầu gấu :D