GosuGamers
Tất cả tin tức
Truyền thông Hàn quốc ám chỉ Riot thiên vị khu vực LPL

Truyền thông Hàn quốc ám chỉ Riot thiên vị khu vực LPL

Tác giả
Vũ "nemohieuvu12" Minh HiếuMột metalhead chính hiệu nhưng hông hề khô khan. Nhìn đầu gấu nhưng hông hề đầu gấu :D