gosu-brand
Tất cả tin tức
VCS Mùa Xuân 2022 (25/02): Đại chiến giữa GAM và SGB

VCS Mùa Xuân 2022 (25/02): Đại chiến giữa GAM và SGB

Tác giả
Vũ "nemohieuvu12" Minh HiếuMột metalhead chính hiệu nhưng hông hề khô khan. Nhìn đầu gấu nhưng hông hề đầu gấu :D

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account