gosu-brand
Tất cả tin tức
VCS Mùa Xuân 2022 (26/02): quay về với VCS, SE trở về đúng với bản chất?

VCS Mùa Xuân 2022 (26/02): quay về với VCS, SE trở về đúng với bản chất?

Tác giả
Vũ "nemohieuvu12" Minh HiếuMột metalhead chính hiệu nhưng hông hề khô khan. Nhìn đầu gấu nhưng hông hề đầu gấu :D

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account