gosu-brand
Tất cả tin tức
VCS Mùa Xuân 2022 (27/02):  GAM vẫn đang quá áp đảo so với phần còn lại của VCS

VCS Mùa Xuân 2022 (27/02): GAM vẫn đang quá áp đảo so với phần còn lại của VCS

Tác giả
Vũ "nemohieuvu12" Minh HiếuMột metalhead chính hiệu nhưng hông hề khô khan. Nhìn đầu gấu nhưng hông hề đầu gấu :D

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account