gosu-brand
Tất cả tin tức
Lối chơi Ahri Xạ Thủ siêu lỗi đang được sử dụng bởi G2 Caps để leo Thách Đấu

Lối chơi Ahri Xạ Thủ siêu lỗi đang được sử dụng bởi G2 Caps để leo Thách Đấu

Tác giả
Vũ "nemohieuvu12" Minh HiếuMột metalhead chính hiệu nhưng hông hề khô khan. Nhìn đầu gấu nhưng hông hề đầu gấu :D

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account