GosuGamers
Tất cả tin tức
Hạ gục GAM tại loại Tie-Break, SBTC chính thức dẫn đầu tại vòng loại SEA Games 31

Hạ gục GAM tại loại Tie-Break, SBTC chính thức dẫn đầu tại vòng loại SEA Games 31

Tác giả
Vũ "nemohieuvu12" Minh HiếuMột metalhead chính hiệu nhưng hông hề khô khan. Nhìn đầu gấu nhưng hông hề đầu gấu :D

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account