gosu-brand
Tất cả tin tức
LCK Mùa Xuân 2022: Không có Chovy, GEN chật vật trước KDF

LCK Mùa Xuân 2022: Không có Chovy, GEN chật vật trước KDF

Tác giả
Vũ "nemohieuvu12" Minh HiếuMột metalhead chính hiệu nhưng hông hề khô khan. Nhìn đầu gấu nhưng hông hề đầu gấu :D

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account