gosu-brand
Tất cả tin tức
TS 2-0 LX, Luxury Esport vẫn chưa tìm lại được chiến thắng ở VCS mùa xuân 2022

TS 2-0 LX, Luxury Esport vẫn chưa tìm lại được chiến thắng ở VCS mùa xuân 2022

Tác giả
Vũ "nemohieuvu12" Minh HiếuMột metalhead chính hiệu nhưng hông hề khô khan. Nhìn đầu gấu nhưng hông hề đầu gấu :D

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account