gosu-brand
Tất cả tin tức
Với chuỗi thắng tuyệt đối 14-0, T1 sắp phá vỡ kỉ lục của chính mình

Với chuỗi thắng tuyệt đối 14-0, T1 sắp phá vỡ kỉ lục của chính mình

Tác giả
Vũ "nemohieuvu12" Minh HiếuMột metalhead chính hiệu nhưng hông hề khô khan. Nhìn đầu gấu nhưng hông hề đầu gấu :D

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account