gosu-brand
Tất cả tin tức
Riot Games đang cân nhắc khả năng áp dụng thể thức nhánh thắng nhánh thua vào MSI và CKTG 2022

Riot Games đang cân nhắc khả năng áp dụng thể thức nhánh thắng nhánh thua vào MSI và CKTG 2022

Tác giả
Vũ "nemohieuvu12" Minh HiếuMột metalhead chính hiệu nhưng hông hề khô khan. Nhìn đầu gấu nhưng hông hề đầu gấu :D

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account