gosu-brand
Tất cả tin tức
Người chơi sẽ sớm có khả năng “nâng cấp” trang phục mình sở hữu bằng RP trong tương lai?

Người chơi sẽ sớm có khả năng “nâng cấp” trang phục mình sở hữu bằng RP trong tương lai?

Tác giả
Vũ "nemohieuvu12" Minh HiếuMột metalhead chính hiệu nhưng hông hề khô khan. Nhìn đầu gấu nhưng hông hề đầu gấu :D

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account