gosu-brand
Tất cả tin tức
Quyết định chọn GAM làm đối thủ khiến SBTC 'ngậm trái đắng'

Quyết định chọn GAM làm đối thủ khiến SBTC 'ngậm trái đắng'

Tác giả
Vũ "nemohieuvu12" Minh HiếuMột metalhead chính hiệu nhưng hông hề khô khan. Nhìn đầu gấu nhưng hông hề đầu gấu :D

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account