gosu-brand
Tất cả tin tức
Động đến Faker, tuyển thủ của Top Esports bị phạt 1 tháng lương

Động đến Faker, tuyển thủ của Top Esports bị phạt 1 tháng lương

Tác giả
Vũ "nemohieuvu12" Minh HiếuMột metalhead chính hiệu nhưng hông hề khô khan. Nhìn đầu gấu nhưng hông hề đầu gấu :D

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account