gosu-brand
Tất cả tin tức
LCK Mùa Xuân 2022: Một ngày thi đấu tuyệt vời của xạ thủ Aiming

LCK Mùa Xuân 2022: Một ngày thi đấu tuyệt vời của xạ thủ Aiming

Tác giả
Vũ "nemohieuvu12" Minh HiếuMột metalhead chính hiệu nhưng hông hề khô khan. Nhìn đầu gấu nhưng hông hề đầu gấu :D

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account