gosu-brand
Tất cả tin tức
Đây là dự án rework tuyệt mật của Riot Games nhưng...lại bị leak

Đây là dự án rework tuyệt mật của Riot Games nhưng...lại bị leak

Tác giả
Vũ "nemohieuvu12" Minh HiếuMột metalhead chính hiệu nhưng hông hề khô khan. Nhìn đầu gấu nhưng hông hề đầu gấu :D

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account