gosu-brand
Tất cả tin tức
Team Flash định giá hợp đồng chuyển nhượng của tuyển thủ dự bị lên đến 3 tỷ VNĐ

Team Flash định giá hợp đồng chuyển nhượng của tuyển thủ dự bị lên đến 3 tỷ VNĐ

Tác giả
Vũ "nemohieuvu12" Minh HiếuMột metalhead chính hiệu nhưng hông hề khô khan. Nhìn đầu gấu nhưng hông hề đầu gấu :D

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account