gosu-brand
Tất cả tin tức
TES dần lấy lại phong độ của mình bằng chiến thắng nhẹ nhàng trước AL

TES dần lấy lại phong độ của mình bằng chiến thắng nhẹ nhàng trước AL

Tác giả
Vũ "nemohieuvu12" Minh HiếuMột metalhead chính hiệu nhưng hông hề khô khan. Nhìn đầu gấu nhưng hông hề đầu gấu :D

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account