gosu-brand
Tất cả tin tức
'Giang Văn Cốt' cùng G2 đã 'rén' trước thành tích 18-0 của T1

'Giang Văn Cốt' cùng G2 đã 'rén' trước thành tích 18-0 của T1

Tác giả
Vũ "nemohieuvu12" Minh HiếuMột metalhead chính hiệu nhưng hông hề khô khan. Nhìn đầu gấu nhưng hông hề đầu gấu :D

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account