gosu-brand
Tất cả tin tức
T1 Keria - hỗ trợ đầu tiên trong lịch sử LCK đạt được danh hiệu MVP vòng bảng

T1 Keria - hỗ trợ đầu tiên trong lịch sử LCK đạt được danh hiệu MVP vòng bảng

Tác giả
Vũ "nemohieuvu12" Minh HiếuMột metalhead chính hiệu nhưng hông hề khô khan. Nhìn đầu gấu nhưng hông hề đầu gấu :D

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account