gosu-brand
Tất cả tin tức
GAM và FLash có được 2 chiến thắng khá dễ dàng

GAM và FLash có được 2 chiến thắng khá dễ dàng

Tác giả
Vũ "nemohieuvu12" Minh HiếuMột metalhead chính hiệu nhưng hông hề khô khan. Nhìn đầu gấu nhưng hông hề đầu gấu :D

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account