gosu-brand
Tất cả tin tức
Riot Games: Tướng mới sắp ra mắt sẽ 'lỗi' đến mức lên đồ gì cũng mạnh?

Riot Games: Tướng mới sắp ra mắt sẽ 'lỗi' đến mức lên đồ gì cũng mạnh?

Tác giả
Vũ "nemohieuvu12" Minh HiếuMột metalhead chính hiệu nhưng hông hề khô khan. Nhìn đầu gấu nhưng hông hề đầu gấu :D

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account