gosu-brand
Tất cả tin tức
TES sẽ là cái tên đi tiếp tại Playoffs LPL Mùa Xuân 2022

TES sẽ là cái tên đi tiếp tại Playoffs LPL Mùa Xuân 2022

Tác giả
Vũ "nemohieuvu12" Minh HiếuMột metalhead chính hiệu nhưng hông hề khô khan. Nhìn đầu gấu nhưng hông hề đầu gấu :D

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account