GosuGamers
Tất cả tin tức
Bị thu hồi tài khoản máy chủ Hàn Quốc, DoinB chỉ rõ Faker là thủ phạm
LoL2 năm trướcTieuThien

Bị thu hồi tài khoản máy chủ Hàn Quốc, Doinb chỉ rõ Faker là thủ phạm

Tác giả