GosuGamers
participant-logo
LNG Esports LNG
China
Những người theo dõi

ELO Rating GG

1213

China Xếp hạng

4

Hạng Thế Giới

8

Tỉ lệ thắng

55%

Tổng thu nhập

440.480 $

Chuỗi hiện tại

1

Loss trong một lượt

Dữ liệu sẽ được cập nhật sớm

Thành tích của đội
Thành tích 12 tháng gần nhất
Các trận đấu
Thành tích hàng đầu

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account