GosuGamers
Tất cả tin tức
T1 3-0 G2: T1 dễ dàng vượt ải G2 tiến vào Chung Kết
LoL2 năm trướcTieuThien

T1 3-0 G2: T1 dễ dàng vượt ải G2 tiến vào Chung Kết

Tác giả

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account