GosuGamers
Tất cả tin tức
Ahri và Lucian - 2 vị tướng thống trị MSI 2022 với tỉ lệ cấm chọn 100%

Ahri và Lucian - 2 vị tướng thống trị MSI 2022 với tỉ lệ cấm chọn 100%

Tác giả
Vũ "nemohieuvu12" Minh HiếuMột metalhead chính hiệu nhưng hông hề khô khan. Nhìn đầu gấu nhưng hông hề đầu gấu :D

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account