GosuGamers
Tất cả tin tức
"Thái tử" T1 lập kỷ lục đáng quên tại MSI 2022
LoL2 năm trướcTieuThien

"Thái tử" T1 lập kỷ lục đáng quên tại MSI 2022

Tác giả
Các đội liên quan

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account