GosuGamers
Tất cả tin tức
Danh sách bạn bè của người chơi trống trơn tại máy chủ Riot.
LoL2 năm trướcDucDuc

LMHT trở thành game cho “người hướng nội” vì người chơi mất sạch danh sách bạn bè

Tác giả

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account