GosuGamers
Tất cả tin tức
Cùng T1 đả bại KT, Faker lập kỷ lục mới với 2700 điểm hạ gục tại LCK
LoL1 năm trướcDucDuc

Cùng T1 đả bại KT, Faker lập kỷ lục mới với 2700 điểm hạ gục tại LCK

Tác giả

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account