gosu-brand
Tất cả tin tức
VCS Mùa Xuân 2023: Tình hình SGB ra sao sau khi phi vụ với CNJ đổ bể?

VCS Mùa Xuân 2023: Tình hình SGB ra sao sau khi phi vụ với CNJ đổ bể?

Tác giả
viego-avatar
THE RUINED KING "Viego" nullTHE RUINED KING facebook.com/Viego.The.Ruined.Kingg

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account