gosu-brand
Tất cả tin tức
Riot dự kiến sẽ điều chỉnh số điểm Xếp Hạng nhận và mất tại phiên bản 13.4
LoL1 năm trướcThành "Bach" Bách

LMHT: Riot dự kiến sẽ điều chỉnh số điểm Xếp Hạng nhận và mất tại phiên bản 13.4

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account