gosu-brand
Tất cả tin tức
Đấu Trường Chân Lý: Ức chế vì “roll đen” và trùng bài, 1 tuyển thủ đầu hàng bỏ luôn giải đấu

ĐTCL: Tuyển thủ bất ngờ “đầu hàng bỏ giải” vì roll quá đen

Tác giả
viego-avatar
THE RUINED KING "Viego" nullTHE RUINED KING facebook.com/Viego.The.Ruined.Kingg

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account