gosu-brand
Tất cả tin tức
Doinb sẽ chạm mặt Tian sau hàng loạt drama chỉ trích, nói xấu và bóc phốt tại LPL

LMHT: Doinb sẽ chạm mặt Tian sau hàng loạt drama chỉ trích, nói xấu và bóc phốt tại LPL

Tác giả
viego-avatar
THE RUINED KING "Viego" nullTHE RUINED KING facebook.com/Viego.The.Ruined.Kingg

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account