gosu-brand
Tất cả tin tức
Sợ fan “phá rank” bằng Varus SP, Keria vội vàng lên tiếng nhắc nhở cộng đồng
LoL12 tháng trướcTHE RUINED KING "Viego" null

LMHT: Sợ fan “phá rank” bằng Varus SP, Keria vội vàng lên tiếng nhắc nhở cộng đồng

Tác giả
viego-avatar
THE RUINED KING "Viego" nullTHE RUINED KING facebook.com/Viego.The.Ruined.Kingg

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account