GosuGamers
Tất cả tin tức
Sau Broken Covenant, trang phục của Xayah và Rakan sẽ mất đi 1 hiệu ứng độc nhất

LMHT: Sau Broken Covenant, trang phục của Xayah và Rakan sẽ mất đi 1 hiệu ứng độc nhất

Tác giả
viego-avatar
THE RUINED KING "Viego" nullTHE RUINED KING facebook.com/Viego.The.Ruined.Kingg

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account