gosu-brand
Tất cả tin tức
TL thua thảm ở LCS, Pyosik bị réo tên vì di chuyển “như Đồng Đoàn”
LoL12 tháng trướcTHE RUINED KING "Viego" null

LMHT: TL thua thảm ở LCS, Pyosik bị réo tên vì di chuyển “như Đồng Đoàn”

Tác giả
viego-avatar
THE RUINED KING "Viego" nullTHE RUINED KING facebook.com/Viego.The.Ruined.Kingg

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account