gosu-brand
Tất cả tin tức
Riot Games làm rò rỉ những skin sắp đem từ Tốc Chiến sang LMHT
LoL11 tháng trướcTHE RUINED KING "Viego" null

Riot Games làm rò rỉ những skin sắp đem từ Tốc Chiến sang LMHT

Tác giả
viego-avatar
THE RUINED KING "Viego" nullTHE RUINED KING facebook.com/Viego.The.Ruined.Kingg

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account