GosuGamers
Tất cả tin tức
Keria lên tiếng về vấn đề sức khỏe khi Pause giữa trận T1 vs KT

LMHT: Keria lên tiếng về vấn đề sức khỏe khi Pause giữa trận T1 vs KT

Tác giả
viego-avatar
THE RUINED KING "Viego" nullTHE RUINED KING facebook.com/Viego.The.Ruined.Kingg

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account