gosu-brand
Tất cả tin tức
Xiaohu gây tranh cãi khi tuyên bố TheShy không cần tập luyện trong rank
LoL11 tháng trướcTHE RUINED KING "Viego" null

Xiaohu gây tranh cãi khi tuyên bố TheShy không cần tập luyện trong rank

Tác giả
viego-avatar
THE RUINED KING "Viego" nullTHE RUINED KING facebook.com/Viego.The.Ruined.Kingg

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account