GosuGamers
Tất cả tin tức
Angel “bóc phốt” SofM không gội đầu làm LPL thêm hẳn luật thi đấu mới

Angel “bóc phốt” tật xấu của SofM khiến LPL thêm hẳn luật thi đấu mới

Tác giả
viego-avatar
THE RUINED KING "Viego" nullTHE RUINED KING facebook.com/Viego.The.Ruined.Kingg

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account