GosuGamers
Tất cả tin tức
VCS "delay không lý do", SBTC Esports lại bị réo tên vì "truyền thống"

VCS "delay không lý do", SBTC Esports lại bị réo tên vì "truyền thống"

Tác giả
viego-avatar
THE RUINED KING "Viego" nullTHE RUINED KING facebook.com/Viego.The.Ruined.Kingg

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account