GosuGamers
Tất cả tin tức
Vắng bóng SBTC, BTC VCS đưa Team Whales lên làm đối trọng mới của GAM Esports?

Vắng bóng SBTC, BTC VCS đưa Team Whales lên làm đối trọng mới của GAM Esports?

Tác giả
viego-avatar
THE RUINED KING "Viego" nullTHE RUINED KING facebook.com/Viego.The.Ruined.Kingg

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account