GosuGamers
Tất cả tin tức
Tuyển thủ nắm giữ kỷ lục số lần liên tiếp tham gia các kỳ CKTG nhiều nhất chính thức “đứt chuỗi”.
LoL10 tháng trướcNguyen "Kazuto" Quan

Tuyển thủ nắm giữ kỷ lục số lần liên tiếp tham gia các kỳ CKTG nhiều nhất chính thức “đứt chuỗi”.

Tác giả

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account