GosuGamers
Tất cả tin tức
Riot Games thông báo xử phạt C9 EMENES sau drama tại rank Hàn
LoL9 tháng trướcTHE RUINED KING "Viego" null

Riot Games thông báo xử phạt C9 EMENES sau drama tại rank Hàn

Tác giả
viego-avatar
THE RUINED KING "Viego" nullTHE RUINED KING facebook.com/Viego.The.Ruined.Kingg

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account