GosuGamers
Tất cả tin tức
Những đội tuyển nào sẽ xuất hiện ở Vòng Thăng Hạng VCS sắp tới?
LoL8 tháng trướcTHE RUINED KING "Viego" null

Những đội tuyển nào sẽ xuất hiện ở Vòng Thăng Hạng VCS sắp tới?

Tác giả
viego-avatar
THE RUINED KING "Viego" nullTHE RUINED KING facebook.com/Viego.The.Ruined.Kingg

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account