GosuGamers
Tất cả tin tức
"Vía" SBTC quá nặng, cả đội mua fanpage và đội mua slot đều "bay màu" khỏi VCS?
LoL8 tháng trướcTHE RUINED KING "Viego" null

"Vía" SBTC quá nặng, cả đội mua fanpage và đội mua slot đều "bay màu" khỏi VCS?

Tác giả
viego-avatar
THE RUINED KING "Viego" nullTHE RUINED KING facebook.com/Viego.The.Ruined.Kingg

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account