GosuGamers
Tất cả tin tức
"Giải cỏ" châu Á - Riot Games cho phép LCO thi đấu 4vs5 vì điều này
LoL4 ngày trướcTHE RUINED KING "Viego" null

"Giải cỏ" châu Á - Riot Games cho phép LCO thi đấu 4vs5 vì điều này

Tác giả
viego-avatar
THE RUINED KING "Viego" nullTHE RUINED KING facebook.com/Viego.The.Ruined.Kingg

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account